Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning i Postsparbanken från och med 1948, som under en avdelningschef utan särskilda kompetenskrav ansvarade för sparrörelsen. Avdelningen bestod av tre byråer, Första bokföringsbyrån och Andra boföringsbyrån samt Utanordningsbyrån.

Finsk beskrivning

Säästökonttori

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 260: kap. 3: 457–459 (lag om postsparbank) .