Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Postsparbanken med uppgift att granska bankens spar- och girorörelse samt ansvara för ersättningarna till Post- och telegrafstyrelsen för de kostnader som bankrörelsen förorsakade. Avdelningen bestod av sju byråer. Byråerna var Sekretariatet och juridiska byrån, Personalbyrån, Ekonomibyrån, Girorörelsens utredningsbyrå, Postbehandlingsbyrån, Fastighets- och tekniska byrån samt Reklambyrån.

Finsk beskrivning

tarkastusosasto (Postisäästöpankki)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 260: kap. 4: 459–460 (lag om postsparbank) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 312: § 1: 517 .

Andra språk

Inga termer på andra språk