Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bevis på att arbetsgivaren hade erlagt tjänstefolkets personliga skatter och andra avgifter till kronan, vilka han sedan drog av från lönen.

Finsk beskrivning

veroseteli

Kirjallinen todistus siitä, että työnantaja oli suorittanut palvelusväen henkilökohtaiset verot ja muut maksut kruunulle. Nämä suoritukset hän sai vähentää palkoista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 587.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska veroseteli