Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I städerna: tomtägarnas motsvarighet till böndernas kvittensbok på landsbygden. Kontributionssedlarna avskaffades före autonoma tiden.

Finsk beskrivning

kontribuutioseteli, veroseteli

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 587.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 239 (kontribution).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/