Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid landskontoret av landskamreraren förd bok över länets inkomster och utgifter. Bokfördes mot reversaler, vanligen i två exemplar, som utfärdades av lanträntmästaren.

Finsk beskrivning

kontrollikirja, tarkastuskirja

Lääninkamreerin lääninkonttorissa pitämä kirja läänin tuloista ja menoista.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 894, 1040.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk