Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för Sparbanksinspektionens högsta chef 1939–1952, som också verkade som ordförande på förstärkta sparbanksinspektionens sammanträden. Sparbanksöverinspektören utnämndes av presidenten på statsrådets framställning.

Finsk beskrivning

säästöpankkien ylitarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1951.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 327.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1939: nr 26: § 4–5: 54–55 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1939: nr 27: § 4–5: 58–59 (instruktion för sparbanksinspektionen) .