Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sparbanksinspektionens högsta beslutande organ 1939–1952. Inspektionen ansvarade för budgeten och inspektionsdistriktsindelningen samt avbrytande, inställande eller likvidation av sparbanksverksamhet. Den bestod av sparbanksinspektionens ledningsgrupp och fyra extra ledamöter som utnämndes av statsrådet. En av dem representerade Finlands Bank och tre sparbankerna.

Finsk beskrivning

Lisätty säästöpankkitarkastus

Säästöpankkitarkastuksen korkein päättävä elin 1939–1952.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1939: nr 25: § 52: 50 (ändring av lagen om sparbanker) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 1086: 2337.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 391.