Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk för övervakning och granskning av sparbankerna, deras likviditet och verksamhet 1939–1952 under ledning av en sparbanksöverinspektör. Ämbetsverkets högsta beslutande organ utgjordes av förstärkta sparbanksinspektionen. Ursprungligen var övervakningen av sparbankerna ett inspektörsämbete grundat 1895 under Finansexpeditionen, senare Finansministeriet. Sparbanksinspektionen omorganiserades 1952 till centralorganisation för sparbankerna, under Sparbanksförbundet i Finland, medan den statliga övervakningen av sparbankerna övertogs av Bankinspektionen.

Finsk beskrivning

Säästöpankkitarkastus

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 387–393.