Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1924 inspektör i ett sparbanksdistrikt. Distriktssparbanksinspektören hade i uppgift att övervaka och granska enskilda sparbanker inom sitt distrikt samt att biträda Finansministeriet när bankernas stadgar fastställdes. Finland delades in i Helsingfors, Åbo, Inre Finlands, Viborgs, Vasa och Uleåborgs sparbanksdistrikt. År 1939 ersattes sparbanksdistrikten av Sparbanksinspektionen, och de bankövervakande tjänstemännen kallades därefter äldre och yngre inspektör.

Finsk beskrivning

säästöpankkien piiritarkastaja

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 390.