Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ekonomisk utredning, även skriftlig handling som till exempel ett kvitto. Oftast innebär begreppet likvidationsakt en handling genom vilken enskilda personers eller koorporationers fordringar på kronan regleras.

Finsk beskrivning

loppuselvitys, velkojen selvitys

todistus velkojen maksusta

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 169 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II. 237.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm