Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i Kammarkollegium som undersökte och tillrättalade felaktigheter i räkenskaperna, under ledning av en aktuarie. Uppgifterna övertogs sedermera av ständernas reduktions- och likvidationskommission.

Finsk beskrivning

Likvidaatiolaitos ja konttori

kamarikollegiossa tilinpidon virheitä tutkinut osasto

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 135–136.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid