Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond till vilken man förde de av riksdagen beslutade annuiteterna för amortering av och räntekostnaderna för de fonderade statslånen.

Finsk beskrivning

likvidaatiorahasto*

Rahasto, jonne siirrettiin valtiopäivien päättämät vuosittaismaksut rahastoitujen valtionlainojen korkokustannusten kattamiseksi.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/