Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag av ryska riksduman 1911 som, i strid mot grundlagen, gav ryska undersåtar i Finland samma rättigheter som landets egna medborgare. Likställighetslagen upphävdes genom ett manifest av den ryska provisoriska regeringen den 20 mars 1917.

Finsk beskrivning

yhdenvertaisuuslaki

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 236.

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Engelska Parity act

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1911–1917