Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning till kyrkoherde för likpredikan och jordfästning, beräknad i kor eller i penningar efter den avlidnas förmögenhet. Avgiften utgick 1681 i en ko per sex kor eller mindre, om tillgångarna var mindre. Efter 1886 avlades den alltid i penningar.

Finsk beskrivning

hautausmaksu

Kirkkoherralle ruumissaarnasta ja hautaansiunaamisesta maksettu korvaus, joka suoritettiin joko rahallisena tai lehmänä vainajan omaisuuden mukaan. Maksu oli vuonna 1681 yksi lehmä kuudesta tai vähemmän, jos omaisuus oli vähäinen. Vuodesta 1886 maksu muuttui pysyvästi rahamaksuksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 242.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : sisäasiain hallinto , 2 painos , Helsinki: Otava 1931 , 525.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hautausmaksu, ruumisraha, maahanlaskijaismaksu

Synonymer

likstod