Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Långsam regelbunden postgång, vanligtvis med avgång en gång per vecka.

Finsk beskrivning

säännöllinen posti

Säännöllinen, tavallisesti kerran viikossa määrättyä reittiä kulkeva posti.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 13.

Andra språk

Dåtida finska säännöllinen posti, varsinainen posti