Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regelbunden postföring längs allmän postrutt. Ständig post var en av sex (utanför det ordinarie postverket liggande) särskilda postföringstyper. Den officiella indelningen gjordes 1718 och innefattade förutom ständig post även paketpost, ryttar(e)post, ränn(e)post, ridpost och extra post.

Finsk beskrivning

säännöllinen postinkuljetus*

Yleistä postireittiä pitkin tapahtunut säännöllinen postinkuljetus.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/