Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Post som befordrades av militär ryttare, en av sex särskilda postföringstyper som förekom i den poststadga som gällde under större delen av år 1718. De övriga var: ständig post, paketpost, rännpost, ridpost och extra post.

Finsk beskrivning

ratsuposti*

(sotilas)ratsumiehen kuljettama posti

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

ryttarepost