Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De i armérullorna officiellt upptagna innehavarna av soldatsbefattning inom olika rotar.

Finsk beskrivning

vakimiehistö

Armeijan luetteloihin virallisesti toimeltaan sotilaaksi merkityt henkilöt eri ruoduissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 712.

Andra språk

Inga termer på andra språk