Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans post och allmänna statsposten (från och till ämbetsverk, ämbets- och tjänstemän). Den sköttes av posthemman som mot vissa friheter eller förmåner åtagit sig att transportera (till fots eller med häst) posten till följande posthemman. Kronoposten övervakades av landshövdingen och postdirektören, som tillsatte och avskedade postförare.

Finsk beskrivning

kruununposti

Kruunun posti sekä valtion yleinen posti (virastojen ja virkamiesten kesken). Postin hoiti postitila, joka sai tiettyjä vapauksia ja etuuksia sitouduttuaan kuljettamaan postin aina seuraavalle postitilalle asti. Toimintaa valvoivat maaherra ja postitirehtööri, joka nimitti ja erotti postinkantajat.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 130-132, 135.

Andra språk

Dåtida finska yleinen posti