Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopens skyldighet att regelbundet besöka den apostoliska stolen. Ursprungligen gällde skyldigheten endast ärkebiskopen, som vart tredje år antingen personligen eller genom ombud skulle fullgöra besöket. Efterhand utsträcktes skyldigheten till samtliga biskopar.

Finsk beskrivning

velvollisuus käydä säännöllisesti paavin luona

piispojen, alun perin vain arkkipiisppojen, velvolllisuus käydä säännöllisin väliajoin paavin luona

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 617.