Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom romersk-katolska kyrkan, den kedja av prästvigningar som slutar i biskopsämbetet och som härstammar ända från apostlarna. Successionen förmedlades av biskoparna ända tills systemet bröts genom reformationen.

Finsk beskrivning

apostolinen suksessio, apostolinen seuraanto

Roomalais-katolisessa kirkossa käytetty nimitys apostoleihin asti ulottuvasta piispanvihkimysten ketjusta, jonka katsotaan jatkuneen katkeamattomana läpi kirkon historian. Pohjoismaissa ketju katkesi uskonpuhdistuksen yhteydessä.

Källor

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (Fi: Aamenesta öylättiin. Sanasto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko) , Kirkon tiedotuskeskus: Kyrkans informationscentral . http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rstasidan

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin successio apostolica

Synonymer

apostolisk efterföljd