Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den samling av det indelta manskapet som ägde rum vid kyrkornas högmässa till minnet av en apostel. Apostladagsmötena infördes av Karl XI på 1680-talet och återupplivades 1736 och 1781.

Finsk beskrivning

apostolinpäivän kokous*

Ruotusotaväen kokoontuminen kirkollisten apostolien muistoa kunnioittavien juhlien yhteydessä. Ensimmäiset järjestettiin Kaarle XI:n toimesta 1680-luvulla, tapa herätettiin henkiin myös 1736 ja 1781.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 101.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 525–526. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkvallsmöte