Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillägg till en urkund eller ansökan, även anmärkning eller glosa i kanten av en skrift. Också för skriftligt tillägg efter namnunderskriften i ett brev.

Finsk beskrivning

apostille-todistus

Lisäys, huomautus tai leima asiakirjaan tai hakemukseen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin apostillum