Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för påvens ställföreträdare i länder utan katolsk biskop och för utomordentliga påvliga sändebud. Under medeltiden insattes ofta ärkebiskopar till apostoliska vikarier för något bestämt land och de fick då varaktigt vissa privilegier som annars endast tillkom påven.

Finsk beskrivning

apostolinen vikaari

Nimitys kirkolliselle toimihenkilölle, joka toimii paavin erityislähettiläänä paavin sijaisena maassa, jossa ei ole katolista piispaa. Keskiajalla arkkipiispoja nimitetiin usein apostolisiksi vikaareiksi toisiin maihin ja he saivat tätä kautta paaville kuuluvia etuoikeuksia.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin vicarius apostolicus