Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för påvens sändebud (i allmänhet med biskops rang) med fast säte vid hov och dylikt i katolskt land eller område. Johannes Magnus var utsedd till påvlig nuntie när han återkom till Sverige 1523 och valdes till ärkebiskop. Numera är ”apostolisk nuntie” titeln för chefen för Vatikanens beskickningar.

Finsk beskrivning

nuntius, paavin lähettiläs

Paavin virallisen lähettilään titteli. Lähettiläs oli tavallisesti arvoasemaltaan piispa ja hänellä oli pysyvä asema katolisten maiden ja lueiden hoveissa. Johannes Magnus oli paavin lähettiläs vuonna 1523, kun hän saapui Ruotsiin ja hänet valittiin arkkipiispaksi. Nykyisin nuntius on Vatikaanin lähetystöjen päällikön titteli.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 289.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/