Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvinna som avlagt klosterlöften och bor i en klostergemenskap.

Finsk beskrivning

nunna

naisluostarin asukas

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .