Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stekarhussven i ett kloster. På motsvarande sätt fanns stekarhussystrar i nunnekloster.

Finsk beskrivning

keittiöapulainen (luostari)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

focaria