Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vissa delar av Finland under 1500-talet benämning på rusttjänstadel vars hemman återgått under skatt. Den för jorden utgående skatten från sådana hemman kallades flöteskatt.

Finsk beskrivning

verovelvolliseksi palautettu entinen rälssimies

Tietyissä osissa Suomea 1500-luvulla käytetty nimitys entisestä ratsupalvelusaatelista, jonka tila oli palautunut verovelvollisuuden alaisuuteen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk