Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen frälsehemman som återgått till skatte och betalade flöteskatt. Flötehemman förekom bl.a. i sydvästra Finland.

Finsk beskrivning

takaisin verovelvolliseksi muuttunut tila

Nimitys, jota käytettiin 1500-luvulla tilasta, joka oli alun perin ollut rälssitila, mutta oli menettänyt verovapautensa ja oli taas verovelvollinen.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , (flöteskattsmän). http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk