Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig utredning till länsstyrelsen om förfalskat gods, underhaltigt arbete eller fuskverk under svenska och autonoma tiden, särskilt om utredning till landshövdingen om tjänstefel begångna av uppbördsmän. Allmänt: dokument innehållande utredning över svek, list, bedrägeri.

Finsk beskrivning

selvitys petoksesta tai vilpistä, vilppiä tai petosta koskeva lausunto

Lääninhallitukselle laaditty kirjallinen selvitys omaisuusväärennöksistä, huonolaatuisesta työstä tai vilpistä aina Ruotsin vallan aikana ja autonomian ajalla, erityisesti veronperintään liittyen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 934–935.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 104.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fals och flärd
fals och flärdmemorial