Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bedrägeri.

Finsk beskrivning

petos ja vilppi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk