Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Smyghandel, bedrägeri. Begreppet användes ofta ifråga om husbönders försök att gömma undan tjänstefolk och familjemedlemmar från mantalsskrivningen.

Finsk beskrivning

petos

Käsitettä käytettiin usein silloin, kun talonpojat yrittivät kätkeä palvelusväkeä tai perheenjäseniä henkikirjoituksen yhteydessä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska petos, kavallus