Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Märke (eller målad fläck) till ledning för sjöfarten. Någon form av märken torde ha funnits under medeltiden längs farleden från Danmark till Reval. En kvastprick från 1400-talet finns avbildad i S:t Marie kyrka i Egentliga Finland. Gustav Vasa beodrade fogdarna 1550 att sätta upp sjömärken i vardera ändan av ett långt grund eller en långsträckt grynna.

Finsk beskrivning

merimerkki

Merenkulkijoita ohjaava merkki vesiväylällä. Varhaisimmat merkit tunnetaan jo keskiajalta Tanskasta Tallinnaan johtavan reitin varrelta. Varsinais-Suomessa Pyhän Marian kirkossa on kuvattuna hakoviitta 1400-luvun seinämaalauksessa. Vuonna 1550 Kustaa Vaasa käski vouteja asettamaan merimerkkejä pitkän matalikon tai karin molemmille puolille.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 346f.

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska merimerkki, merirasti