Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som in- och utgående fartyg betalade (oavsett om lotsning användes eller ej) för underhåll av allmänna sjömärken och fyrar. Båkavgiften tillföll helt kronan efter 1789, därinnan även delvis lotsarna. Avgiften kallades före 1826 även för lots- och båkavgift, därefter fyr- och båkavgift.

Finsk beskrivning

majakkamaksu, merimerkkimaksu, luotsi- ja majakkamaksu

Maksu, joka perittiin Pohjanlahden kaupunkeihin saapuvilta aluksilta. Maksu vaihteli kaupungeittain ja siitä päätti maistraatti, perusteena aluksen koko ja/tai kansallisuus. Tunnettiin ennen vuotta 1826 nimellä ”lots- och båkavgift”, sittemin ”fyr- och båkavgift”.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 31.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska majakkamaksu

Synonymer

båkumgälder
lots- och båkavgift