Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift förknippad med sjöfart, expempelvis fyr- och båkavgift, lotsavgift, bogseringsavgift och karantänsavgift.

Finsk beskrivning

merenkulkumaksu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 102.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/