Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Sjöfartsstyrelsen vilken ansvarade för och utövade tillsyn över sjöfartsdistrikten och deras sjöfartsinspektörer.

Finsk beskrivning

merenkuluntarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 102.