Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman och medlem av Sjöfartsstyrelsens kollegium, även högre tjänsteman vid Handels- och industriministeriet. Sjöfartsråd var också en honorärtitel som förlänades av republikens president åt välmeriterade personer inom sjöfartens område.

Finsk beskrivning

merenkulkuneuvos

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org