Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Sjöfartsstyrelsen.

Finsk beskrivning

merenkulkuosasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .