Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom båkavgifter inflytande statsinkomster, som användes till underhåll av lotsar, fyrar och båkar.

Finsk beskrivning

majakkamaksuista saadut varat

Valtion majakkamaksuista saamat varat, jotka käytettiin luotsien sekä erilaisten merimerkkien ja majakoiden ylläpitoon.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/