Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lots- och fyravgift som uppbars av tullverket för alla in- och utgående fartyg. Båkavgiften började tas ut 1759, men fyravgiften hade mycket gamla anor. Medlen användes av lotsverket för nybyggnad och underhåll av fyrar, båkar och andra sjömärken, senare också livräddningsanstalter. Avgiften togs ut vid fartygsklareringen efter fartygets nettodräktighet. Den övervakades av Sjöfartsstyrelsen, under svenska tiden av Amiralitetskollegium.

Finsk beskrivning

majakkamaksut, majakka- ja merimerkkimaksut, loisto- ja majakkamaksut

Luotsaus- ja majakkamaksu, jota tullilaitos peri kaikilta saapuvilta ja lähteviltä aluksilta. Merimerkkimaksua (”båkavgift”) alettiin periä vuonna 1759, mutta majakkamaksu (”fyravgift”) oli jo vanhempaa perua. Maksua perittiin aluksen nettopainon mukaisesti.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 336 (båkavgift), 638 (fyravgift).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8: 140. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 51, 215.

Andra språk

Dåtida finska tulitus- ja majakkaraha, valaistus- ja majakkamaksu

Synonymer

fyr- och båkmedel