Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personal anställd för att sköta en fyr.

Finsk beskrivning

majakan miehistö

Majakan hoitoa varten palkattu henkilökunta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska tulituspalvelijat, majakkaväki, majakkapalvelijat