Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skeppare på fyrbåt.

Finsk beskrivning

majakka-aluksen laivuri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 639 (fyrskepp), III: 119 (skeppare).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 15 .

Andra språk

Inga termer på andra språk