Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lön som bruksidkare betalade bruksarbetarna för de dagar han inte hade arbete att erbjuda. Termen användes även i betydelsen fyr- och båkavgift.

Finsk beskrivning

majoituskorvaus, majoitusrahat*

Palkka, jota ruukinomistaja maksoi työläisilleen päivistä, jolloin hänellä ei ollut tarjota asiaankuuluvia töitä. Termiä käytettiin myös merkityksessä ‘majakkamaksut’.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 58.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8: 140. http://runeberg.org/nf/