Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pågående tillfällig eller permanent inkvartering av armétrupp eller militärperson.

Finsk beskrivning

pitkäaikainen majoitus

Toistaiseksi jatkuva tilapäinen tai pysyvä armeijan yksiköiden tai henkilökunnan majoittaminen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , II: 771.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 166 (inqvartering).

Andra språk

Dåtida finska pitkäaikainen majoitus