Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av alla tjänstemän (och deras avlöningskostnader) inom lotsväsendet. Beteckningen användes även om budgeten för lotsväsendet och dess inrättningar.

Finsk beskrivning

luotsi- ja majakkalaitos, luotsi- ja majakkalaitoksen virkakunta, luotsi- ja majakkalaitoksen vuosibudjetti

Yhteisnimitys luotsi- ja majakkalaitoksen virkamiehille ja laitoksen ylläpitokustannuksilleen. Termiä käytettiin myös laitoksen vuosibudjetista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Register , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , reg.; 1032.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 214 (lotsstat).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska luotsi- ja majakkalaitos, luotsi- ja majakkavirkakunta