Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Sjöfartsstyrelsen och chefsmyndighet för lotsväsendet 1917–2004.

Finsk beskrivning

luotsi- ja majakkaosasto

Merenkulkuhallituksen osasto ja luotsilaitoksen johtava viranomainen vuosina 1917–2004.

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .