Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighet som uppgjorde sjökort och hamnkartor. Sjökarteverket lydde under självständighetstiden under Sjörfartsstyrelsens lots- och fyravdelningen innan det ombildades till en egen avdelning, Sjökartavdelningen.

Finsk beskrivning

Merikarttalaitos

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900.