Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt för utbildning av sjöofficerare, grundad 1930 på Sveaborg.

Finsk beskrivning

Merisotakoulu

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .