Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Kadettskolan som utbildade marinkadetter. Sjöförsvarsavdelningen grundades 1927 och var en efterföljare till Kadettskolans marinkadettavdelning. Sjöförsvarsavdelningen omfattade kustartilleri- och marinlinjen. År 1930 sammanslogs Kadettskolans sjöförsvarsavdelning med kustartillerilinjen vid Reservofficersskolan i Fredrikshamn och Sjöförsvarets Kapitulantskola till Sjökrigsskolan.

Finsk beskrivning

Kadettikoulun meripuolustusosasto

Källor

Auvinen, Visa , Merisotakoulu 1930-2005 : laivapoikakoulutuksesta korkeakouluopetukseen maailmanperintökohteessa , Helsinki: Merisotakoulun tukisäätiö 2005 .