Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt som utbildar plutonchefer, batteriofficerare och eldledare, vilka efter avslutad kurs tjänstgör som officersaspiranter och före hemförlovningen befordras till fänrikar i reserven. Skolan grundades 1920 i Fredrikshamn. Den hette 1941–1952 Officersskolan och var 1939–1945 verksam i Niinisalo innan den flyttade tillbaka till Fredrikshamn 1948.

Finsk beskrivning

Reserviupseerikoulu

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , IV: 234.

Kronlund, Jarl (et al.) , Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1: Suomen puolustuslaitos 1918-1939 , Porvoo: WSOY 1988 .

Sinerma, Martti & Jyri (toim.) Paulaharju , Ympyröiltä johtajuuteen: Reserviupseerikoulun 80-vuotisjuhlakirja: 1920-2000 , [Helsinki]: Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys 2000 .